Overslaan en naar de inhoud gaan

Betalingstermijn RSZ-bijdragen 3e kwartaal 2021

rsz-bijdragen

Werkgevers die te kampen hebben met de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus zullen, net als voor de voorbije kwartalen, ook voor het derde kwartaal van 2021 een bijzonder minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ kunnen aanvragen.

De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie heeft de al van toepassing zijnde maatregel van het “corona”-afbetalingsplan verlengd voor het derde kwartaal van 2021.

Het voordeel van een “corona”-afbetalingsplan bestaat erin dat, in vergelijking met een klassiek afbetalingsplan, geen sancties (opslagen en verwijlinteresten) worden aangerekend als het plan wordt nageleefd.

Voor het aanvragen van een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ verwijzen we naar de website van de sociale zekerheid.