Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: modeldocumenten

Laptop met voorstelling documenten.

Bouwondernemingen die de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid op werven aanvragen zijn verplicht een reeks gegevens te vermelden op een maandelijks bij te houden nominatieve lijst.

De fiscus stelt hiervoor geen specifiek formulier ter beschikking en geeft alleen een opsomming van te vermelden gegevens. Embuild heeft een model van maandelijkse nominatieve lijst uitgewerkt dat als voorbeeld kan gebruikt worden bij het naleven van deze verplichting.

Bedrijven die de vrijstelling niet toepasten maar dit willen regulariseren konden dit, voor de lonen van 2022, nog doen via negatieve aangiften tot en met 31 augustus 2023. Wie ook deze termijn liet voorbijgaan kan nog steeds een bezwaarschrift indienen waarvoor Embuild eveneens een model heeft opgemaakt.