Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: model van nominatieve lijst

Vier bouwprofessionals kijken naar een laptop

Sinds april 2022 moeten ondernemingen die de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid op werven aanvragen, meer gegevens vermelden op de maandelijks bij te houden nominatieve lijst. 

Deze lijsten moeten niet ingediend worden, maar de fiscale administratie kan bij een controle steeds de juistheid van de gegevens vermeld in het document nagaan en daartoe de nodige bewijsstukken opvragen en onderzoeken.

De fiscus stelt hiervoor geen specifiek formulier ter beschikking maar geeft alleen een opsomming van te vermelden gegevens. Op vraag van meerdere bedrijven heeft Embuild een model van maandelijkse nominatieve lijst uitgewerkt dat als voorbeeld kan gebruikt worden bij het naleven van deze verplichting.