Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedienden PC 200 - Registreer jouw opleidingsplan 2022-2023

opleidingsplan

In toepassing van de sectorale cao inzake de vormingsinspanningen moet je als werkgever aan je bedienden PC 200 een aantal dagen opleiding toekennen (gemiddeld 4 tot 6 dagen per voltijds equivalent in de periode 2022-2023 naar gelang het aantal werknemers in de onderneming).

Bedrijven kunnen hun opleidingsplan of toetreding tot het suppletief plan laten registreren bij het Sociaal Fonds. Dit is kosteloos en eenvoudig te realiseren. Het is niet verplicht maar biedt wel extra voordelen:

  • Meer flexibiliteit bij het toekennen van de opleidingsdagen
  • Recht op opleidingspremies voor betalende of interne opleidingen
  • Recht op gratis opleidingen bij jou in het bedrijf aangeboden door Cevora
  • Recht op gratis opleidingen van Cevora voor de werkgever

 Opleidingsplannen die goedgekeurd werden door een vakbondsafvaardiging kan je registreren tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022. Alle andere plannen of toetreding tot het suppletief plan kunnen worden geregistreerd tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.