Overslaan en naar de inhoud gaan

Abnormaal lage offertes beter bestrijden

Wantrouwige bedrijfsleider met papier in de handen.

Verkiezingen | Embuilds voorstel van de dag voor de EU

De overheidsuitgaven voor werken, goederen en diensten vertegenwoordigen 25,2% van het Europese bbp (22% voor consumptie-uitgaven en 3,2% voor investeringsuitgaven). Door te investeren in duurzame infrastructuur en producten uit de circulaire economie te gebruiken, zijn overheden actief betrokken bij het bereiken van milieudoelstellingen. Toch is de prijs te vaak het belangrijkste (of zelfs het enige) criterium bij de gunning van opdrachten. Met andere criteria, zoals milieu- en sociale aspecten, wordt te weinig rekening gehouden.

Beleidsmakers moeten de kans die het bereiken van de klimaatdoelstellingen biedt, aangrijpen om hun strategieën voor een duurzame gebouwde omgeving te bepalen, waarbij ze gebruik moeten maken van de expertise van de actoren van de bouwsector. Abnormaal lage offertes verstoren in dat verband niet alleen de concurrentie, maar leiden er ook toe dat sociale en milieunormen niet worden nageleefd. Daarom moeten de aanbestedende overheden over een adequaat wetgevingsarsenaal beschikken om dergelijke abnormaal lage offertes doeltreffend op te sporen, maar ook te bestrijden.

Hoe kan dit in de praktijk worden bereikt? Embuild stelt voor dat de Europese Commissie tijdens de volgende legislatuur het wetgevingsarsenaal ontwikkelt om abnormaal lage offertes te bestrijden.