Overslaan en naar de inhoud gaan

“Btw verlegd”: nieuwe vermelding vanaf 2023

Jonge vrouw aan laptop

Vanaf 1 januari 2023 moeten de facturen die met medecontractant opgemaakt worden een nieuwe vermelding bevatten. 

In plaats van “btw verlegd” moet volgende melding aangebracht worden: “Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”