Overslaan en naar de inhoud gaan
Maatregelen ter ondersteuning van investeringen

Maatregelen ter ondersteuning van investeringen

Op federaal niveau

  • Verlaging van de btw van 21% naar 6% voor investeringen in zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voor woningen van minder dan 10 jaar oud (maatregel geldig tot eind 2023).

Meer informatie: FOD Financiën

  • De maatregel om de btw voor sloop-wederopbouw op het verlaagde tarief van 6% te houden.

Een maatregel die naar verwachting verlengd zal worden na 2023.

Meer informatie: Embuild

In Vlaanderen

Sinds 1 oktober is de website mijnverbouwpremie.be operationeel.

Via dit uniek loket kunnen alle burgers hun renovatiepremie aanvragen. De Vlaamse regering heeft begin oktober ook beslist om de plafonds van de inkomenscategorieën aan te passen zodat meer mensen recht hebben op de grootste premies. De update van deze cijfers is beschikbaar op de site.

Aannemers worden ook nog eens attent gemaakt op het gebruik van de attesten die moeten bijgevoegd worden bij de premieaanvraag. Hoe beter de volledige aanvraag, hoe sneller dossiers ook kunnen verwerkt worden. Voor meer informatie, klik hier.

In Wallonië

Wallonië biedt al vele jaren financiële steun voor renovatie. Het bestaande premiestelsel is voortdurend in ontwikkeling om zo goed mogelijk aan de behoeften van de burgers te voldoen.

Er zijn momenteel twee premieregelingen:

  • De eerste, en oudste, heet de WALLORENO-campagne en heeft tot doel de renovatie van gebouwen te bevorderen, de energieprestaties van het gebouwenbestand te verbeteren en tegen 2050 gemiddeld het EPB A-label te bereiken. Een woningaudit is verplicht en aan de hand daarvan wordt een stappenplan opgesteld voor de voltooiing van de volledige renovatie. De premies worden toegekend op basis van de berekende energiebesparing.
  • Het tweede systeem geldt voor werken onder de 3.000 euro exclusief btw en voor dakwerken. Het geeft steun bij lichte renovaties en daarbij is geen woningaudit vereist.

Tijdens de voorstelling van de Waalse begroting 2023 op 7 oktober 2022 kondigde minister Henry een hervorming en een verhoging van de energiepremies en een verhoging van de budgetten voor de Renopack/Ecopack-0%-leningen aan. Wij zullen deze ontwikkelingen op de voet volgen en je op de hoogte houden van de veranderingen!