Overslaan en naar de inhoud gaan

Relaties tussen ondernemingen (B2B): nieuwe wetgeving van toepasssing op 1 december 2020 inzake contractuele clausules

Relaties tussen ondernemingen

Quoi et pourquoi ? 
A partir du 1er décembre 2020, certaines clauses contractuelles entre entreprises seront interdites. Il s’agit des clauses dites « abusives ». L’intention du législateur est de protéger les entreprises contre les abus d’autres entreprises.

La Confédération Construction préconise, de manière générale, des conditions contractuelles équitables, mais regrette que la législation reste vague sur un certain nombre de points ce qui risque d’entrainer une insécurité juridique.

Om welke clausules gaat het?
De nieuwe B2B-wet verbiedt vooreerst bedingen die een manifest gebrek aan evenwicht creëren tussen de rechten en verplichtingen van partijen. Dit algemeen verbod wordt aangevuld met een “zwarte lijst” van bedingen die altijd als onrechtmatig en dus verboden beschouwd worden. 

Een voorbeeld is een beding dat een onderneming het recht geeft om alleen ( éénzijdig) een bepaling in een overeenkomst te interpreteren. 

Daarnaast bevat de B2B-wet ook een “grijze lijst” van bedingen die vermoedelijk onrechtvaardig zijn tot het tegendeel bewezen wordt. Criteria die hierbij in overweging zullen worden genomen zijn onder meer de specifieke aard van het werk, de commerciële gebruiken van de sector, de gehele context (bv. het onderhandeld karakter van het beding, de werkelijke wil van partijen, …), commerciële relaties etc. 

Een voorbeeld is een beding dat de bewijsmiddelen beperkt die de andere partij kan gebruiken.

Op alle contracten van toepassing?
De nieuwe wet is van toepassing op overeenkomsten afgesloten na 1 december 2020, maar niet op overeenkomsten die eerder afgesloten werden, tenzij deze na 1 december 2020 worden gewijzigd of verlengd. Overheidsopdrachten en de eruit voortvloeiende overeenkomsten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied. 

Gevolgen?
Ondernemingen zullen hun algemene voorwaarden, contracten en handelspraktijken dienen te controleren en eventueel aan te passen.  

Anticipeer op mogelijke geschillen en zorg ervoor dat het contract de werkelijke wil van partijen weergeeft.  Zo wordt ook uw commerciële relatie gevrijwaard. 

Weet tenslotte dat de modeldocumenten van de Confederatie die ter beschikking staan op de website conform zijn met de nieuwe regelgeving.

LEES MEER IN BOUWBEDRIJF