Overslaan en naar de inhoud gaan

Begroting: Embuild ontevreden dat lage btw op sloop en heropbouw niet verder wordt verlengd

Man sloopt muur met drilboor

Na een eerste analyse van het begrotingsakkoord vindt Embuild (ex-Confederatie Bouw) dat het qua beleid voor de bouw meer had moeten zijn. De maatregel om de loonkost voor werkgevers te temperen (via het kwijtschelden en uitstellen van de werkgeversbijdragen op het extra loon als gevolg van indexering) is een stap in de goede richting maar onvoldoende om de ontsporende loonkosten echt aan te pakken. “Nu de gezinnen geconfronteerd worden met een exploderende energiefactuur, is het daarentegen wel onbegrijpelijk dat de verlaagde btw op sloop en wederopbouw niet verder verlengd wordt tot na eind 2023. Sloop en heropbouw van oude, slecht geïsoleerde woningen is immers ook de komende jaren van groot belang om onze huizen energieneutraal te kunnen maken en zo de energiefactuur duurzaam te drukken”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild.

Een aantal goede aanzetten, maar globaal gezien had het meer moeten zijn. Zo reageert bouwfederatie Embuild na een eerste analyse op het begrotingsakkoord van de Vivaldiregering. Enerzijds is er een maatregel die de kosten van bedrijven moet beperken: tijdens de eerste twee trimesters van 2023 worden de werkgeversbijdragen op het extra loon door loonindexering kwijtgescholden, tijdens de twee laatste trimesters krijgen werkgevers hiervoor uitstel. “Een goede maatregel, die wel onvoldoende is om de ontsporende loonkosten door de indexering op te vangen”, vindt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild.

Anderzijds zorgt de federale regering met een extra enveloppe van 3 miljard over een periode van 10 jaar voor bijkomende investeringen in het spoor. Dat is noodzakelijk om onze spoorinfrastructuur te moderniseren en betekent goed nieuws voor bouwbedrijven die in dat marktsegment actief zijn, ook al wordt het eerste jaar amper 118 miljoen besteed en is er dus sprake van een groeitraject.

Ronduit ontevreden is de bouwfederatie over het niet verder verlengen van de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw na 2023, zeker nu de woningbouwers het aantal contacten en contracten zienderogen zien afnemen. Een verlenging van deze maatregel is ook noodzakelijk om zekerheid te bieden aan projecten die nu nog in een beginfase zitten, maar waarvan de vergunning binnenkort wordt afgeleverd en er vervolgens een afbraak dient te gebeuren. Ook wanneer het gaat over grotere bouwprojecten krijgt men die bouwtermijn in de praktijk voor eind december 2023 niet of moeilijk af. Sloop en heropbouw van verouderde panden is bovendien vaak veel efficiënter om de energiefactuur drastisch te reduceren dan gedeeltelijke renovatie. Daarom blijft Embuild aandringen dat deze maatregel ook na 2023 zou blijven gelden, zodat we ons verouderd woningpark duurzaam kunnen vernieuwen. Daarnaast riskeren de investeringen in woningen ook verder onder druk te komen door de afschaffing van de woonbonus voor de tweede woning en de volgende woningen.

Wel positief is dat de federale regering de werkgeversorganisaties en vakbonden uit de bouw het voortrouw laat nemen in de strijd tegen sociale dumping. “Voor het einde van het jaar moeten we, samen met de vakbonden, een aantal maatregelen voorstellen, onder meer qua ketenbeperking en hoofdelijke aansprakelijkheid”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild. “De werkgevers uit de bouwsector hebben steeds het voortouw genomen in de strijd tegen sociale dumping. Dat fenomeen zorgt immers voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van de overgrote meerderheid van de bouwondernemingen die wel volledig correct aan de slag is. Samen met de vakbonden hebben de werkgevers uit de bouw net een gemeenschappelijke verklaring afgerond in de strijd tegen sociale fraude.”