Overslaan en naar de inhoud gaan
Verplichte basisveiligheidsopleiding bouw

Verplichte basisveiligheidsopleiding bouw

Nieuwe verplichte basisveiligheidsopleiding volgens CAO en KB

Op 1 april 2022 is een cao in werking getreden die aan alle werknemers van het Paritair Comité 124 verplicht om een (minimale) veiligheidsopleiding van 8 uur te volgen.

Op 15 april 2023 ging een Koninklijk Besluit van kracht dat deze verplichting uitbreidt naar werkkrachten van alle andere paritaire comités die op onze tijdelijke en mobiele bouwplaatsen actief zijn. Ook alle zelfstandigen en alle vanuit de buitenlandse sociale zekerheid gedetacheerde arbeidskrachten (zowel zelfstandigen als werknemers) vallen voortaan onder deze opleidingsplicht

Welke opleiding komt in aanmerking?

Deze basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de werknemers bewust te maken van de risico's die aanwezig zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats. De opleiding moet minimaal 8 uur duren. Het KB omschrijft dat de opleiding dient gevolgd bij organisatoren die een kwaliteitsborgingssysteem toepassen – zoals Embuild.

Raadpleeg onderaan deze pagina ons aanbod Verplichte basisveiligheidsopleidingen. Ook het volgen van een VCA opleiding blijft gelden als vrijstelling, op voorwaarde dat men nadien ook slaagt voor het examen. Voor anderstalige medewerkers zijn er anderstalige sessies of VCA opleidingen in het Pools, Frans en Roemeens. 

Het KB stelt dat men een attest moet kunnen voorleggen van een opleiding die ten minste volgende 5 doelstellingen omvat:

  1. beschikken over een basiskennis van de rol en de taken van de actoren betrokken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
  2. beschikken over een basiskennis betreffende de organisatie van een efficiënte samenwerking op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en het welzijn op het werk;
  3. beschikken over een basiskennis van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 van de wet;
  4. kennis hebben van de toepassing van de passende preventiemaatregelen;
  5. inzicht hebben in en toepassen van veilig en gezond gedrag op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Welke vrijstellingen zijn er?

Het KB voorziet in twee mogelijke vrijstellingen om de basiveiligheidsopleiding niet te moeten volgen:

  • Ofwel kan men aantonen dat men in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring heeft verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een bouwplaats (opgelet: in de cao PC 124 was dit in de laatste 15 jaar, maar vanaf nu wordt dit dus in de laatste 10 jaar);
  • Ofwel heeft men al een evenwaardige opleiding gevolgd. Het KB bevat geen nominatieve lijst maar eerder een algemene inhoudsbepaling (zie boven). Let wel: specifiekere regels rond deze opleiding en gelijkstellingen van opleidingen kunnen wel in een cao van een paritair comité worden vastgelegd, zoals dat in het PC 124 gebeurd is. (klik hier voor de lijst met de door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleidingen die voor werknemers van PC124 in aanmerking komen voor de vrijstelling). Wie vóór 15/04/2023 een VCA opleiding volgde of een VCA attest behaalde, blijft wel in orde voor deze opleidingsverplichting. Vanaf 15/04/2023 is een VCA opleiding enkel geldig indien men nadien ook slaagt voor het examen. Ook enkel een VCA examen is niet meer voldoende, maar men moet ervoor de opleiding van minimum 8u gevolgd hebben.

Timing

  • Vanaf 15 april 2024 moet iedereen in regel zijn met deze nieuwe wetgeving. De overgangsperiode is afgelopen.
  • Nieuwkomers in de sector moeten de opleiding gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob.

Zonder verder te specifiëren, bepaalt het KB ook dat “de veiligheidsopleiding op regelmatige tijdstippen dient herhaald, tenzij de werkgever kan aantonen dat de kennis van de werknemers actueel blijft, door middel van regelmatige of continue opleiding of informatieverstrekking (bv. via toolboxmeetings) en via praktijkervaring”.

De opleidingen van Embuild zijn voor iedereen toegankelijk. Leden van Embuild krijgen een korting op de inschrijvingsprijs. Jullie lidmaatschap wordt automatisch mee opgenomen bij inschrijving (je hoeft niet aan te duiden dat je lid bent). Daarnaast is er ook nog een korting voorzien voor leden van Agoria, nl. € 185 p.p. Indien je als lid van Agoria van deze korting wenst gebruik te maken, gelieve dit dan ook te noteren in het opmerkingenveld bij inschrijving. Klik op de knop hieronder om ons volledige aanbod van deze verplichte opleiding basisveiligheid terug te vinden.