Overslaan en naar de inhoud gaan

Typebestek 250, uitvoering groeninfrastructuur, de opleiding (5 avonden)

Omschrijving

Niemand kan nog ontkennen dat het klimaat aan het wijzigen is.  Dat heeft uiteraard gevolgen voor de samenleving. Waar vroeger grote vlakke pleinen aangelegd werden, met veel parking, begint men nu in te zien dat  schaduwrijke zones de temperatuur in de stedelijke omgeving kunnen beheersen en beperken. Daarom wordt er meer gedacht aan het herinrichten of aanpassen van de openbare ruimtes, zoals straten, parken en pleinen. Dit is niet alleen leuker en kleurrijker, maar geeft door de extra schaduw veel  aangenamere temperaturen.

 

Bij nieuw aan te leggen straten of te renoveren wegen en fietsroutes wordt ook terug gedacht aan laanbeplanting , allemaal om het comfort voor de gebruiker te verbeteren.

Programma

Lesdag 1: SB 250  = wetgeving en aanbesteding :   wat is een verrekening, wat is een bijakte?  Leidend ambtenaar; wijziging aan de opdracht; opmeting wie doet dit?; boete en straf; laattijdige uitvoering; korting wegens minderwaarde; dagboek der werken ; varianten; inbegrepen werken; prijsvorming;  bouwklasse, volgorde van de documenten in geval van tegenstrijdigheid; onderaannemers;  prijsvorming voor aanbesteding; prijsherzieningen;  technische fiches van verwerkte materialen; berekening boetes…

Lesdag 2:
- Afspraken over het type dwarsprofiel en indeling openbaar domein, bouwklasses betaling per ton; uniforme meetmethode voor de waardebepaling van bomen;
- Voorbereidende werken en  grondwerken
- Funderingen voor kleinere werken beperkt tot enkele meer gebruikte soorten

Lesdag 3 & 4:
- Inleiding: Algemene bepalingen en veel voorkomende situaties ( met realistische beelden)
- Voorbereidingen  grondverzet voor groenwerken, bodemverbeteringen, bodemanalyses, bezanden, meststoffen
- Vegetatie algemene bepalingen, spontane vegetatie , bloemenweides, graslanden, bezoding
- Houtachtige vegetatie beplantingen, nazorgen, bijhorende constructies, bodemafdekking
- Beheersmaatregelen voor weidevegetatie, bomen, heersters, water- moeras- oever planten,exoten

Lesdag 5: verhardingen ; beton – printbeton  waterdoorlatende beton, asfalt  print asfalt  waterdoorlatende asfalt

Data

24/11/2022 18:30 - 22:00
Diepenbeek
01/12/2022 18:30 - 22:00
Diepenbeek
08/12/2022 18:30 - 22:00
Diepenbeek
15/12/2022 18:30 - 22:00
Diepenbeek
22/12/2022 18:30 - 22:00
Diepenbeek

Vereisten

 

Doelpubliek

Deelnemers van studiebureaus of ontwerpbureaus, aannemers, onderaannemers, maar ook de geïnteresseerde toezichters van de besturen die bezig zijn met groenaanleg en groenonderhoud in al zijn facetten. 

Prijs

Gratis voor bedienden PC200 dankzij Cevora!!

Partners / Subsidiemogelijkheden

  • Cevora

Praktische informatie

Startdatum: 24/11/2022

Wetenschapspark 33
3590 Diepenbeek
België

Techniek
Prijs leden:
€345
Prijs niet-leden:
€365
4 Vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving

Meer informatie

Organisator:
Embuild Limburg

Ondernemingsnummer:  0407037041

Opleidingsverantwoordelijke:
Alexia De Meersman
Coördinator opleidingen