Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nog 2 maand om uw vennootschapsstatuten aan te passen!

Man en vrouw kijken naar computerscherm

De wet van 29 maart 2019, die het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen invoerde, bepaalt dat alle vennootschappen (en verenigingen) die reeds bestonden op 1 januari 2020 hun statuten moeten aanpassen vóór 1 januari 2024.

Hebt u uw statuten nog niet aangepast ? Dan hebt u nog maar 2 maand de tijd om dat te doen.
 
Hoog tijd dus om te ageren want wijzigingen aan de statuten moeten goedgekeurd worden door een bijzondere algemene vergadering waarop aandeelhouders minstens 1/2 van het totaal aantal uitgegeven aandelen (Besloten vennootschap ) of 1/2 van het kapitaal (Naamloze vennootschap) aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Voor meer info: contacteer uw notaris en lees alvast ons dossier.