Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkgeversbijdragen Fonds voor Sluiting Ondernemingen 2022

werkgeversbijdragen

De bijdragen die de werkgevers verschuldigd zijn voor de werking van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) worden jaarlijks herzien. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben in december de bijdragepercentages voor 2022 voorgesteld en deze zijn nu bij koninklijk besluit bevestigd (KB’s van 9 maart 2022). In vergelijking met vorig jaar gaat het om een daling van de bijdragevoeten.

De basisbijdrage aan het FSO (klassieke taken) verschilt naar gelang de werkgever gemiddeld minder dan 20 werknemers of 20 werknemers en meer tewerkstelde in de periode van het 4e kwartaal 2020 tot en met het 3e kwartaal 2021. Voor werkgevers met gemiddeld minder dan 20 werknemers bedraagt de basisbijdrage 0,07% in 2022 (i.p.v. 0,12% in 2021). Vanaf gemiddeld 20 werknemers bedraagt de basisbijdrage 0,12% in 2022 (i.p.v. 0,17% in 2021).

De bijzondere bijdrage aan het FSO als tussenkomst in de financiering van de tijdelijke werkloosheid werd vastgelegd op 0,09% in 2022 (i.p.v. 0,13% in 2021). Deze bijdrage is voor alle ondernemingen dezelfde, ongeacht het gemiddeld aantal werknemers in de onderneming.

De bijdragevoeten zijn nog telkens te verhogen met de loonmatigingsbijdrage (+0,01%). De bijdragen worden per kwartaal samen met de algemene sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ geïnd.