Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: bijkomende formailteiten

ploegenarbeid

Ondernemingen die de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aanvragen voor ploegenarbeid op werven moeten een nominatieve lijst bijhouden met een aantal gegevens voor elke werknemer die ploegenarbeid op werven heeft verricht.

Recent werd beslist om de lijst van op te nemen gegevens uit te breiden. Zo zal per werknemer moeten vermeld worden: de volledige identiteit en het aantal uren dat de werknemer ploegenarbeid heeft verricht, het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren, de locatie van de werven, het bedrag van de belastbare bezoldigingen en de daarop ingehouden bedrijfsvoorheffing, het bedrag van het bruto-uurloon. Bijkomend moet ook voor elke werf het bewijs ter beschikking gehouden worden dat, ofwel de werkmelding bij de RSZ werd gedaan, ofwel dat geen aanmelding vereist was.

Deze nieuwe gegevens moeten maandelijks bijgehouden worden voor de lonen betaald vanaf 1 april 2022. Ze moeten niet ingediend worden maar de fiscale administratie kan bij een controle steeds de juistheid van de gegevens vermeld in het document nagaan en daartoe de nodige bewijsstukken opvragen en onderzoeken.