Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing overwerk: formaliteiten

Doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vorige week meldden we dat de opsomming van gegevens die moet opgenomen worden in de nominatieve lijst die ondernemingen die de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aanvragen voor ploegenarbeid op werven, werd uitgebreid.

Ook werkgevers die gebruik maken van de gedeeltelijke niet doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk moeten een gelijkaardige lijst ter beschikking houden van de fiscale administratie. Volgende gegevens moeten daarin voor elke werknemer opgenomen worden: de volledige identiteit, het aantal uren overwerk dat, overeenkomstig de arbeidswet van 1971 of het koninklijk besluit nr. 213, recht geeft op een wettelijke overwerktoeslag, de berekeningsgrondslag van deze overwerktoeslag en de periode van het jaar gedurende dewelke die werknemer overwerk heeft gepresteerd.