Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzending C3.2A-kaarten door Constructiv

c3.2a

De vereenvoudigde regeling van de tijdelijke werkloosheid overmacht loopt in principe af op 30 juni. Zoals het er momenteel naar uitziet zal de federale regering deze regeling niet meer verlengen. Wel zouden er een aantal versoepelingsmaatregelen genomen worden voor het gebruik van de klassieke stelsels van economische werkloosheid, maar precieze informatie ontbreekt daarover nog.

Als de vereenvoudigde regeling niet verlengd wordt, moeten vanaf 1 juli de controlekaarten C3.2A opnieuw gebruikt en ingevuld worden. Om de tijdige verdeling niet in het gedrang te brengen stuurt Constructiv daarom de kaartjes voor de maand juli al op naar de werkgevers van het PC 124 en zal je die eerstdaags ontvangen.

Van zodra meer duidelijkheid bestaat over de situatie vanaf 1 juli, komen wij hier uiteraard op terug.