Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte quarantaine bij terugkeer uit rode zone: geen uitzondering voor professionele verplaatsingen

Quarantaine

Comme nous vous l'avions communiqué ce mardi, des règles plus sévères entreront en vigueur dès le 18 décembre prochain pour les personnes qui reviennent d'une zone rouge. 

Deze mensen zullen automatisch in quarantaine moeten. De inhoud van het luik “zelfevaluatie” op het Passenger Locator Form zal dit niet meer kunnen voorkomen. De basisvrijstellingen voor een verblijf van minder dan 48 uur in het buitenland en voor de zogeheten grensarbeiders blijven wél bestaan. In principe duurt de quarantaine 10 dagen, met verplichte test op dag 7. Wie negatief test, mag weer naar buiten en het werk hervatten maar moet tot de 14de dag extra voorzichtig zijn (fysieke contacten zo veel mogelijk beperken, afstand houden, constant mondmasker dragen).

Op vraag van heel wat lidbedrijven hebben wij de voorbije dagen, samen met nog een aantal andere beroepsfederaties (want ook in andere sectoren zijn buitenlandse arbeidskrachten actief) gelobbyd om een uitzondering te voorzien voor professionele verplaatsingen. Gisteravond zag het er echter niet naar uit dat die er gaat komen. Officiële teksten, zoals eventueel een nieuw Ministerieel Besluit, zijn er nog niet. Maar in regeringskringen kon worden vernomen dat de kans op uitzonderingen quasi nihil is. De virologen en biostatistici drukken onze ministers immers op het hart om dit absoluut niet te doen. Het risico op een nieuwe import van het COVID-19-virus en een derde besmettingsgolf is volgens de medische experten gewoon veel te groot.

Aangezien heel wat buitenlandse onderaannemers en hun personeel van plan zijn, om de eindejaarsperiode in hun thuisland door te brengen, lijkt het ons aangewezen om de nodige voorzorgen te nemen. Door hen op de hoogte te brengen van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake quarantaine en de impact ervan op de planning en uitvoering van de werven. Misschien is het wel aangewezen de buitenlandse arbeidskrachten te adviseren om tijdens de inhaalrust gewoon in België te blijven… Lidbedrijven die eigen medewerkers op buitenlandse werven hebben, zouden kunnen overwegen om deze mensen vóór 18 december te laten terugkeren.

Tot zover de actuele stand van zaken. Mochten de beleidsmakers in de komende dagen toch nog ruimte zien voor enige versoepelingen, communiceren wij hier uiteraard zo snel mogelijk over.