Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte basisveiligheidsopleiding | Overgangsperiode loopt af

Close-up sluiting veiligheidsharnas.

Op 15/04/23 werd het KB van kracht op de verplichte basisveiligheidsopleiding, dat een transitieperiode bevatte van één jaar. Periode die dus over een zestal weken afloopt.

Vanaf 15/04/24 zal voor iedereen die op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werken uitvoert die “bijdragen tot de realisatie van het bouwwerk” dezelfde regel gelden: bij voorkeur de opleiding gevolgd hebben bij aanvang van de werken ofwel uiterlijk binnen de maand.

Tenzij uiteraard de zelfstandige of werknemer in kwestie van een vrijstelling kan genieten omwille van voldoende ervaring in de sector (5 jaar in de jongste 10) of door het al gevolgd hebben van een equivalent verklaarde opleiding.