Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbod op het plaatsen van zonnepanelen op asbesthoudende daken

Verbod op het plaatsen van zonnepanelen op asbesthoudende daken

Naar aanleiding van een aantal recent vastgestelde inbreuken, herinneren we er nog eens aan dat het verboden (én gevaarlijk) is om fotovoltaïsche panelen te plaatsen op asbesthoudende daken.

Het monteren van zonnepanelen op dergelijke dakconstructies, waarbij de integriteit van het aanwezige asbest wordt aangetast (boren, vijzen plaatsen, zagen in leien,…), is eerst en vooral in strijd met de inhoud van Titel 3 van Boek VI van de Codex Welzijn op het Werk. Omdat zowel de installateurs als derden (bewoners, voorbijgangers,…) kunnen worden blootgesteld aan de kankerverwekkende asbestvezels.

Bovendien wordt dergelijke risicovolle plaatsing verboden door de regionale milieuwetgeving, zoals het Vlaams Materialendecreet. Bouwheren die ondanks het aanwezige asbestcement, toch zonnepanelen willen laten plaatsen, dienen eerst op een veilige manier hun dak te laten vervangen.