Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2021-2022

akkoord

Na zeer veel verwikkelingen hebben de interprofessionele sociale partners een sociaal akkoord gesloten voor de periode 2021-2022. Diverse bepalingen van dit akkoord moeten nog in wetgeving worden omgezet. Wetsontwerp 55K2304, waarmee het tussen de interprofessionele sociale partners bereikte akkoord wordt uitgevoerd, is uiteindelijk op 28 oktober bij het Parlement ingediend.

Deze aanpassingen omvatten onder meer de veralgemening van de 120 bijkomende vrijwillige overuren voor cruciale sectoren tot alle sectoren. Op de website van de FOD Werkgelegenheid werd in juli aangekondigd dat deze regeling vanaf 1 juli 2021 zou kunnen worden gebruikt.

Voor bouwbedrijven die tot 30 september 2021 gebruik hebben gemaakt van de regeling voor bijkomende vrijwillige overuren voor cruciale sectoren, betekent dit in de praktijk dat zij het saldo van deze 120 uren nog tot het einde van het jaar zullen kunnen gebruiken en dat zij in 2022 een nieuw contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren zullen hebben. Wij zullen binnenkort met een volledig dossier op dit onderwerp terugkomen.