Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitkering coronapremies: deadline 31 maart

coronapremie

Het sectorakkoord dat vorig jaar in het PC 124 is afgesloten, kende aan de arbeiders onder bepaalde voorwaarden een coronapremie toe (150 euro basispremie en een supplementaire premie van 150 euro als het bedrijf geen verlies gemaakt had in 2020).

Daarnaast voorzag het akkoord in het PC 124 ook in de eenmalige toekenning van ecocheques (130 euro) als compensatie voor de niet-retroactiviteit van de loonsverhoging van 0,4%. De toekenning van een coronapremie zat eveneens vervat in de sectorakkoorden voor de arbeider van het PC 149.01 (basispremie 300 euro + supplementaire premie van 100 euro als het bedrijf geen verlies had in 2020) en voor de bedienden van het PC 200 (125 of 250 euro op voorwaarde dat het bedrijf zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst had en de omzet met resp. met minstens 5 of 10% gestegen was).

Al deze voordelen moesten volgens de sectorale cao’s normalerwijze al in december zijn toegekend. Werkgevers die om welke reden ook dit nog niet zouden gedaan hebben, willen we hierbij nog eens herinneren aan hun cao-verplichtingen en aansporen dit spoedig te regulariseren. We wijzen hierbij op de reglementaire deadline van 31 maart 2022 om de coronapremies onder de vorm van consumptiecheques uit te keren. Na die datum zal het niet meer mogelijk zijn om de coronapremies nog aan gunstige sociale en fiscale voorwaarden uit te keren en zal bij regularisatie op een later ogenblik de kost voor de werkgever veel hoger uitvallen.