Overslaan en naar de inhoud gaan

UBO-register: indienen van de bewijsstukken uiterlijk op 31/08

ubo-register

Als u de bewijsstukken nog niet naar de UBO-registers hebt gezonden, hebt u nog slechts enkele dagen de tijd.

Zoals vermeld in onze BouwFlash van 6 juli, moeten de ondernemingen voortaan immers de documenten toevoegen die aantonen dat de informatie in het UBO-register correct en up-to-date is. Het kan gaan om kopieën van de statuten, het aandelenregister, een notariële akte, een aandeelhoudersovereenkomst, enz. Deze documenten moeten uiterlijk op 31 augustus 2021 worden ingediend.

Bij tegenstrijdigheden kunnen vanaf 1 september 2021 sancties worden opgelegd. Raadpleeg de FAQ en de gebruikershandleiding van de FOD Financiën.