Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigde procedure verlengd tot 30 juni 2022

tijdelijke werkloosheid

Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30 juni 2022. 

Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie of het conflict in Oekraïne kan bijgevolg tot en met 30 juni 2022 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Concreet betekent dit dat de werkgever geen voorafgaandelijke mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona of Oekraïne naar de RVA moet sturen. Het volstaat om op het einde van de maand de dagen en uren tijdelijke werkloosheid aan te geven (elektronische aangifte sociaal risico – werkloosheid scenario 5). De werkgever duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeldt ‘coronavirus’ of 'Oekraïne' als reden van de overmacht. Bij gebruik van andere vormen van tijdelijke werkloosheid, zoals weerverlet, blijven de normale kennisgevingsprocedures gelden.

De verlenging van de vereenvoudigde procedure impliceert ook dat de vrijstelling van het gebruik van de controlekaarten behouden blijft tot 30 juni 2022. Constructiv had de controlekaarten C3.2A voor de maand april al opgestuurd naar de bedrijven van het PC 124, maar gezien de nieuwe beslissing van de regering moeten deze niet afgeleverd en gebruikt worden, ook niet bij andere vormen van tijdelijke werkloosheid dan overmacht.