Overslaan en naar de inhoud gaan

S-waarden geldig vanaf 1 februari 2022

s-waarde

De S-waarden geldig vanaf 1 februari 2022 zijn beschikbaar op de website. Zij houden rekening met de gewijzigde sociale lasten vanaf 1 februari 2022, waarin de verrekening is gebeurd van de verhoging van de patronale tussenkomst in de verplaatsingskosten. De volledige gedetailleerde tabel van de sociale lasten (PC 124) kan je eveneens raadplegen op de website.

Voor de bouw (PC 124) is de volgende aanpassing van de S-waarden voorzien op 1 april 2022 (aanpassing aan de trimestriële indexering van de lonen en de eventuele gewijzigde sociale lasten). Zij zullen tegen 11 april 2022 beschikbaar zijn.