Overslaan en naar de inhoud gaan

RSZ-korting lage lonen – indexering loongrens

loongrens

De loongrens voor de berekening van de structurele RSZ-vermindering voor de lage lonen is opnieuw geïndexeerd voor het 2e kwartaal 2022. Door de hoge inflatie is het al het 3e kwartaal op een rij dat dit bedrag geïndexeerd wordt. En door een nieuwe overschrijding van de spilindex in april zal de loongrens nogmaals verhoogd worden voor het 3e kwartaal 2022.

De loongrens wordt van 9.588,01 euro (bedrag geldig voor het 1e kwartaal 2022) opgetrokken naar 9.779,77 euro (nieuw bedrag geldig voor het 2e kwartaal 2022) en zal verder worden verhoogd tot 9.975,37 euro voor het 3e kwartaal 2022 (bedrag nog officieel te bevestigen). De werkgever geniet een RSZ-vermindering voor elke werknemer van wie het refertekwartaalloon (d.i. het reële kwartaalloon omgerekend naar een voltijdse werknemer met volledige prestaties) onder die grens ligt (hoe lager het loon, hoe hoger de korting).

Sinds 2018 is het faciaal tarief van de gewone patronale RSZ-bijdragen gedaald naar 25%. De structurele RSZ-vermindering die voordien voor alle werknemers gold werd afgeschaft, maar voor de laagste lonen bleef nog een korting behouden. Om deze korting op peil te houden wordt de toepasselijke loongrens telkens geïndexeerd (+2%) wanneer de spilindex wordt overschreden.