Overslaan en naar de inhoud gaan

Regels rond professionele verplaatsingen en gebruik van BTA-document al opnieuw aangepast

Professionele verplaatsingen

Ce mercredi, nous avons abordé, dans notre EXTRA Flash Construction, la distinction qui est opérée depuis le 4 janvier entre les déplacements professionnels et les voyages de loisirs lors de l'évaluation des données sur le Passenger Locator Form. Cela permettait de savoir s'il fallait ou pas se faire tester ou se placer en quarantaine.

Na overleg tussen de bevoegde federale Kabinetten en de Gewesten, werden de regels voor beroepsgerelateerde verplaatsingen en het gebruik van het Business Travel Abroad-document (BTA) gisteravond al terug gewijzigd. Het systeem zal nu tóch ook kunnen worden aangewend in de andere richting, dus door buitenlandse ondernemingen die personeel naar België sturen. Maar dit binnen zeer strikte voorwaarden. Zo zal het moeten gaan om afgelijnde en specialistische opdrachten van maximaal 72 uur.

Buitenlandse onderaannemers die voor enkele weken of maanden op onze bouwwerven aan de slag willen, komen dus geenszins in aanmerking. Zij zullen bij aankomst steeds 7 dagen in quarantaine moeten. Maar ook voor Belgische bedrijven die personeel naar buitenlandse werven sturen, gelden er strikte regels.

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt tot het moeten respecteren van een quarantaineperiode. Maar alle andere verplichtingen, zoals de verplichte PCR-test in het land van herkomst + op dag 7 voor niet-residenten, net als de tests op dag 1 en 7 voor de inwoners-terugkeerders, blijven ook in geval van professionele verplaatsingen van kracht!

Het systeem van jobgerelateerde reizen is nu gebaseerd op drie elementen:

  1. Het Business Travel Abroad-formulier dat door de werkgever online moet ingevuld worden VÓÓR HET VERTREK van de betrokken medewerker.
  2. Dit ingevulde BTA-formulier genereert een 10-cijferige code die in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek “professionele reizen” te kunnen activeren. Anders wordt de trip beschouwd als plezierreis.
  3. Het Passenger Locator Form dient door de werknemer te worden ingevuld bij zijn terugkeer naar België. Op basis van de vragenlijst in het luik “zelfevaluatie” zal het Contactcenter dan een risicoanalyse maken en op basis daarvan beslissen of de persoon al dan niet in quarantaine moet.

Tijdens de eerste twee dagen dat het systeem operationeel was, werd verkeerdelijk gebruik vastgesteld. Daarom heeft de FOD Economie nu volgende verduidelijking online geplaatst.

  • Voor reizen naar ons land: de BTA kan niet gebruikt worden voor reizen van niet-inwoners van België naar ons land met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land, zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies. Enkel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of dossier, met een maximale duurtijd van 72 uren.
  • Voor reizen naar het buitenland: onvermijdelijke verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken.

De werkgever (aanvrager) is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem. Meer informatie en het formaat van de formulieren vind je onder de rubriek "nieuw op deze website" op corona-tracking.info.