Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op deconnectie in bedrijven met minstens 20 werknemers

Vrouw legt smartphone in mand

Eén van de maatregelen uit de op 10 november jl. gepubliceerde Arbeidsdeal, is het recht op deconnectie buiten de werkuren. Een maatregel die al sinds de met corona gerelateerde telewerkgolf was aangekondigd en die mee voor een betere work-life balance moet zorgen.

Ondernemingen met minstens 20 werknemers worden verplicht om hierover tegen uiterlijk 1 januari 2023 duidelijke afspraken te maken. Bij gebreke aan een interprofessionele of sectorale cao, zal dit via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of -nog makkelijker- via het Arbeidsreglement moeten gebeuren.