Overslaan en naar de inhoud gaan

PC 200 keurt CAO 1e stap harmonisering aanvullende pensioenen in bouwsector goed

Koppel 50-plussers

In het sectoraal akkoord van PC 124 2021-22 werd beslist dat de bouwbedienden vanaf 1 januari 2023 kunnen genieten van een sectoraal aanvullend pensioen ten belope van 1.1% van het brutojaarloon. Het Paritair Comité 200 keurde daarvoor de uitvoeringscao goed.

Dit is een eerste stap in de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden van de bouwsector. Tegen 2030 moet de volledige harmonisering een feit zijn, zowel op sector- als op ondernemingsvlak.