Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten: wat als je minder werken uitvoert dan oorspronkelijk voorzien?

Voetpad aanleggen

Wanneer, in het kader van overheidsopdrachten, wijzigingsbevelen van de aanbesteder leiden tot verrekeningen waardoor de oorspronkelijke aannemingssom vermindert, dan heeft de aannemer recht op een vergoeding van 10% van deze vermindering (cfr. artikel 80, § 5 KB uitvoering van 14 januari 2013).

Je kan hiervoor dus een vergoeding vragen door een schuldvordering in te dienen. Opgelet, voor de berekening van deze vergoeding wordt enkel rekening gehouden met de door de aanbesteder bevolen wijzigingen, niet met andere aanpassingen zoals bijvoorbeeld de evoluties van de vermoedelijke hoeveelheden.