Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten: nieuwe bepaling in de wet om de continuïteit van de werken en de betaling van onderaannemers te vrijwaren

overheidsopdrachten

Op herhaaldelijk verzoek van de Confederatie Bouw heeft de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten eindelijk een vergissing "hersteld" door opnieuw te voorzien in het artikel dat de rechten van derden regelt op de vorderingen van de aannemer ten aanzien van de aanbestedende overheid.

Deze bepaling was meer dan nodig om zowel de aanbestedende dienst, de aannemer als de onderaannemers op de volgende manier te beschermen:

  • Enerzijds,  via een verbod van beslag (d.w.z. geblokkeerd door een procedure) door derden van de vorderingen van de aannemer jegens de aanbestedende overheid. Zo blijft de continuïteit van de voor de voltooiing noodzakelijke werken behouden en wordt de aanbestedende overheid beschermd tegen elke vroegtijdige stopzetting van de werken;
  • Anderzijds, via een uitzondering op dit verbod ten gunste van onderaannemers voor de bedragen verschuldigd voor de werken die zij voor de betreffende opdracht hebben uitgevoerd. Bijgevolg blijft de continuïteit van de betalingen behouden, zowel voor de aannemer wiens vorderingen op de aanbestedende overheid niet volledig geblokkeerd zijn, als voor onderaannemers die beschermd zijn tegen elke schuldeiser van de aannemer en dit tot de voorlopige oplevering van de werken.

Deze bepaling is op 9 juni 2022 in werking getreden.