Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten: een stap vooruit met de actualisatie van het Charter "Toegang van kmo’s in overheidsopdrachten"

Ingenieurs met laptop op bouwplaats.

Om de toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's te stimuleren.  is het Charter van 2018 grondig geactualiseerd.

Gebaseerd op 14 principes, draagt de toepassing hiervan onder ander bij aan een betere kennis van de complexe materie, evenals meer transparantie, flexibiliteit en gelijke behandeling van de ondernemingen die deelnemen. Dit alles zou dus  ook meer vertrouwen moeten tot stand brengen tussen de potentiële partners, zijnde de aanbesteders enerzijds en de ondernemingen anderzijds.

Daarenboven wordt elk principe gevolgd door  zeer concrete richtlijnen en instructies. Er is ook een verkorte versie beschikbaar. 

Het Charter richt zich tenslotte in principe tot de federale aanbesteders, maar de Gewesten en lokale overheden kunnen het ook overnemen. Embuild hoopt dat alle aanbestedende overheden het zullen toepassen zodat ondernemingen gestimuleerd zijn om meer deel te nemen aan overheidsopdrachten.