Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongunstige weersomstandigheden? Neem uw voorzorgen

Thermometer in de sneeuw

Zoals begin vorige week gemeld, duiken de temperaturen weer onder het vriespunt. Het is in dat geval belangrijk om bouwvakkers voldoende te beschermen tegen de winterse weersomstandigheden.

Werken bij koude, sneeuw of vorst houdt echter niet alleen gezondheidsrisico’s in, maar kan er ook voor zorgen dat een werf stilgelegd moet worden. In bepaalde gevallen wordt de naleving van de uitvoeringstermijn in het gedrang gebracht en kan een verlenging ervan gerechtvaardigd zijn.

Een goede samenwerking tussen de partijen impliceert hierover elkaar tijdig te informeren en duidelijk te communiceren, dit met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden en de schade zoveel mogelijk te beperken voor beide partijen. Hou hiermee rekening.

Meer info over wat u concreet als aannemer kan doen in private en overheidsopdrachten is beschikbaar op de website. De praktische uitleg wordt eveneens vergezeld van modelbrieven.