Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Wet op de Arbeidsongeschiktheid gepubliceerd

Ingenieur met pijnlijke elleboog

Op 18 november, uitgerekend de dag dat we het artikel brachten over de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag, is in het Belgisch Staatsblad de “Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid” van 30 oktober 2022. verschenen. Ze bevat een aantal belangrijke wijzigingen op een drietal terreinen.

Naast de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag, bevat de wet ook een luik over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, alsook een aantal wijzigingen aan de voorwaarden tot compensatie van het gewaarborgd loon in het kader van een deeltijdse werkhervatting. Zoals gebruikelijk, treedt de wet in werking 10 dagen na publicatie, wat betekent op 28 november.