Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe toeslag bij tijdelijke werkloosheid

Helm met gehoorbescherming.

In het kader van de begrotingsbesprekingen heeft de federale regering de beslissing genomen om de hoofduitkering bij tijdelijke werkloosheid te verlagen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de hoofduitkering ten laste van de RVA op 60% in plaats van 65% van het (geplafonneerd) gemiddeld dagloon, behalve bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Ter compensatie is bij wet een nieuwe toeslag ingevoerd. Deze nieuwe toeslag bedraagt 5 euro/dag (6-dagenstelsel) en moet betaald worden door de werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid aan een werknemer in tijdelijke werkloosheid. De Programmawet van eind december heeft duidelijk gemaakt dat deze toeslag bovenop de bestaande sectorale supplementen komt.

Hoe deze nieuwe toeslag zal betaald worden en over de financiering ervan maakt momenteel nog het voorwerp uit van besprekingen in het PC 124. We zullen hierover zo vlug als mogelijk verdere informatie verstrekken.