Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe maatregelen (koopkracht en welvaart) voor zelfstandigen goedgekeurd door de Ministerraad

koopkracht

Op 15 juni 2021 heeft de Ministerraad verschillende maatregelen goedgekeurd die de koopkracht en het welzijn van de zelfstandigen zullen verbeteren (deze maatregelen vallen samen met het sociaal akkoord gesloten tussen de sociale partners over de welvaartsaanpassingen 2021-2022).

Een voorontwerp van wet om een eenmalige premie van € 500 netto toe te kennen aan sommige zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen wordt/werd door de sanitaire crisis en die tijdelijke maatregelen hebben ontvangen over een bepaalde periode werd goedgekeurd.

Wat de welvaartsenveloppe betreft, zullen de sociale uitkeringen voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten vanaf 1 juli 2021 dan ook verscheidene malen worden verhoogd:

Luik ziekte-invaliditeit:
 • Verhoging met 2,5% van de uitkering voor primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de gerechtigden met gezinslast;
 • Verhoging met 2% van de uitkering voor primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de alleenstaande gerechtigden;
 • Verhoging met 2% van de uitkering voor primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de samenwonende gerechtigden;
 • Verhoging met 1% van de moederschapsuitkering;
 • Verhoging met 0,5% van de bijslag voor hulpverlening door een derde;
 • Verhoging met1% van de uitkering voor adoptieverlof;
 • Verhoging met 1% van de uitkering voor pleegouderverlof.
Luik overbruggingsrecht – vaderschapsuitkering – uitkering voor mantelzorger:
 • Verhoging met 2% van de uitkeringen inzake overbruggingsrecht

Sinds 1 mei 2021:

 • Verhoging met 1% van de vaderschaps- en geboorte-uitkeringen voor zelfstandigen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering ten voordele van de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk schorsen om te zorgen voor een persoon.
Luik pensioenen van de zelfstandigen:
 • Verhoging met 1,7% voor de proportionele pensioenen van zelfstandigen die reeds worden uitbetaald of die waarschijnlijk op 1 juli 2021 zullen worden uitbetaald. Deze welvaartsaanpassing is dus van toepassing op de proportionele pensioenen van zelfstandigen die vóór 1 juli 2021 zijn uitbetaald (huidige gepensioneerden);
 • Voor toekomstige proportionele pensioenen (d.w.z. de pensioenen van de zelfstandigen die ingaan op 1 juli 2021), is er ook:
  • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst behaald in de loopbaanjaren 1984 - 2020;
  • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst voor de forfaitaire loopbaanjaren voor1984.

Proportionele pensioenen zijn pensioenen die worden berekend op basis van het beroepsinkomen van de zelfstandige voor de loopbaanjaren vanaf 1984 en op basis van het forfaitaire inkomen voor de jaren vóór 1984. De bovengenoemde verhogingen zijn derhalve niet van toepassing op de pensioenen van zelfstandigen die op basis van het minimumpensioen worden berekend.

 • Verhoging met 2% van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 juli 2021.