Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw KB geeft TWW de bevoegdheid om te controleren op verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

inspectie

Donderdag is in het Belgisch Staatsblad het KB verschenen dat de inspecteurs van Toezicht Welzijn op het Werk (ressorterend onder de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) de bevoegdheid geeft om te gaan controleren of aannemers zich in regel hebben gesteld met de op 1 juli 2018 verplicht geworden verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid.

Sindsdien moeten aannemers die belast zijn met of betrokken bij de realisatie van een gesloten ruwbouw (water- en winddicht) vermelde verzekering afsluiten en hiervan het bewijs bezorgen aan zowel bouwheer als architect, vooraleer de werken aan te vatten. De Confederatie Bouw is tevreden dat middelen worden vrijgemaakt om het controlemechanisme van wettelijke verplichtingen te versterken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar onze website.

TWW-campagnes in de bouwsector

Door publicatie van het nieuwe KB mogen ook landmeters en veiligheidscoördinatoren zich aan controles verwachten op de voor hen sinds 2019 verplichte verzekering op de tienjarige aansprakelijkheid voor hun intellectuele prestaties.

Tot slot nog meegeven dat zowel de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) als de Welzijnsinspecteurs zich in de maand mei speciaal zullen focussen op de bouwsector. In de komende maanden worden ook de in 2021 door corona afgeremde thematische campagnes rond torenkranen en afbraakwerken voortgezet. Een verwittigd man of vrouw ...