Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw Europees sanctiepakket als reactie op de oorlog in Oekraïne

oekraïne

De Voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft woensdag het zesde Europese sanctiepakket voorgesteld als reactie op de oorlog die Rusland in Oekraïne voert.

Ursula von der Leyen stelde voor om de invoer van Russische aardolie vervoerd over zee en via pijpleidingen geleidelijk aan te verbieden. Binnen zes maanden moet het verbod op de invoer van ruwe aardolie van kracht zijn. Voor het einde van het jaar zou dit verbod ook moeten gelden voor de invoer van geraffineerde aardolie. De geleidelijke invoering van deze sanctie moet een doeltreffende totstandbrenging van alternatieve bevoorradingsroutes mogelijk maken. Deze door de Europese Commissie voorgestelde maatregel moet nog door alle 27 lidstaten worden goedgekeurd voordat hij kan worden uitgevoerd.

De Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten verzekerde dat dit embargo de Belgische bevoorrading niet in gevaar zou brengen; 32% van de ruwe aardolie komt uit Rusland. Toch valt een prijsstijging op korte termijn zeker te vrezen. Hoewel verwacht wordt dat deze prijzen zich zullen stabiliseren dankzij de invoer uit andere landen waarmee het tekort zal kunnen worden aangevuld.
 
Als u vragen hebt over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor uw activiteiten, kunt u contact opnemen met marie-lorraine.bareth@confederatiebouw.be.