Overslaan en naar de inhoud gaan

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – indexering van de vrijgestelde bedragen

voordelen

In het kader van cao 90 van de NAR kunnen bedrijven een bonus aan hun werknemers toekennen (niet-recurrent financieel voordeel verbonden aan het halen van vooraf bepaalde collectieve doelstellingen).

Deze bonus krijgt een specifieke behandeling zolang hij niet hoger is dan een bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit bedrag is in 2022 € 3.558 bruto. Deze bonus is onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 33% in hoofde van de werkgever en aan een bijzondere bijdrage van 13,07% in hoofde van de werknemer. Hij is vrijgesteld van belastingen ten belope van € 3.094.