Overslaan en naar de inhoud gaan

Minister Dermagne lanceert meerjarenplan voor de verbetering van het welzijn op het werk

welzijn

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, lanceerde gisteren een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun job voor de periode 2022-2027. Het plan kent een evolutief karakter en zal jaarlijks besproken worden met de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Wat toelaat om bij te sturen in functie van nieuwe uitdagingen en onvoorziene omstandigheden.

Dit actieplan is de vertaling naar Belgisch niveau van het Europees strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en houdt ten volle rekening met de gezamenlijke prioriteitennota van de sociale partners van de Hoge Raad.

Het nationaal actieplan besteedt ruime aandacht aan de preventie van psychosociale risico’s, aan skelet- en spieraandoeningen en aan de preventie van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia. Voorts benadrukt het de noodzaak van een ‘vision zero’-aanpak van arbeidsongevallen, besteedt het uitdrukkelijke aandacht aan kwetsbare groepen en wil het de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers bevorderen. Tot slot wordt er ook ingezoomd op de wijzigingen die zich voordoen op het vlak van de arbeidsorganisatie, zoals het sinds de coronacrisis populair geworden telewerk.

Inzetten op meer veiligheid en welzijn, zal op middellange termijn leiden tot minder arbeidsongevallen, ziekte en dus ook absenteïsme op de werkvloer. In een sector waar veiligheid primordiaal is en het personeelstekort steeds nijpender wordt, willen we als Confederatie Bouw dit plan dan ook vol ondersteunen. Maar we zullen het ook van nabij opvolgen en aandringen op bijsturingen mochten die nodig blijken.