Overslaan en naar de inhoud gaan

Loonindexering van 3,58% voor bedienden PC 200

loonindexering

De lonen van de bedienden (PC 200) worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Overeenkomstig de formule bepaald in de cao, bedraagt het op 1 januari 2022 toe te passen indexpercentage 3,58%. Door de hoge inflatie gaat het om een gevoelige verhoging.

De minimumbarema’s van de bedienden geldig vanaf 1 januari 2022 kunnen geconsulteerd worden op de website van het sociaal fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200).

Eerder gaven we al mee dat ook de lonen van de arbeiders PC 124 flink omhooggaan op 1 januari 2022 (1,42% berekend op de baremalonen). De lonen van de arbeiders PC 124 worden elk kwartaal geïndexeerd. Op basis van de recentste gegevens van het Federaal Planbureau moeten we de raming van het totaal van de indexeringen voor de 4 kwartalen van 2022 bijstellen naar 5,34%.