Overslaan en naar de inhoud gaan

Lastenverlaging voor ploegenarbeid: minimumloon 2024

Bouwprofessionals met fluohesje op werf.

Bouwondernemingen kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op het loon van werknemers wanneer deze werken in onroerende staat uitvoeren in een ploeg van minstens twee personen. Net zoals vorig jaar bedraagt het percentage van deze vrijstelling van doorstorting in 2024 18% van de belastbare bezoldigingen.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet het bruto uurloon van de werknemer minstens een bepaald bedrag bereiken dat elk jaar op 1 januari geïndexeerd wordt. Het bedrag wordt verhoogd van €16,02 in 2023 naar €16,67 voor 2024. Het bruto uurloon waarmee moet rekening gehouden worden is het brutoloon vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.