Overslaan en naar de inhoud gaan

Lastenverlaging voor ploegenarbeid: minimumloon 2023

4 bouwvakkers op bouwwerf lezen een plan

Bouwondernemingen kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op het loon van werknemers wanneer deze werken in onroerende staat uitvoeren in een ploeg van minstens 2 personen. Net zoals vorig jaar bedraagt het percentage van deze vrijstelling van doorstorting in 2023 18% van de belastbare bezoldigingen.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet het bruto uurloon van de werknemer minstens een bepaald bedrag bereiken dat elk jaar op 1 januari geïndexeerd wordt. Het bedrag wordt verhoogd van 14,61 € in 2022 naar 16,02 € voor 2023. Het bruto uurloon waarmee moet rekening gehouden worden is het brutoloon vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.