Overslaan en naar de inhoud gaan

Lastenverlaging ploegenarbeid wordt gekoppeld aan werfmelding

ploegenarbeid

Enkele weken geleden meldden we dat een aantal aanpassingen op komst waren aan de vrijstellingen van niet doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid.

Voor ploegenarbeid op werven in de bouwsector zullen er geen financiële nadelen ontstaan, maar er wordt wel een bijkomende voorwaarde toegevoegd om de vrijstelling te kunnen bekomen: het bedrijf moet voldoen aan haar verplichtingen inzake RSZ-werf aanmelding.

Het is niet de bedoeling om werkgevers uit te sluiten die van deze meldingen zijn vrijgesteld, maar wel om werkgevers geen vermindering van bedrijfsvoorheffing meer toe te kennen wanneer zij de sociale wetgeving niet naleven. De vrijstelling kan dus nog steeds aangevraagd worden wanneer werven niet moeten gemeld worden, maar de vijstelling zal niet meer mogelijk zijn wanneer een verplicht te melden werf niet aangegeven wordt. Deze wijziging werd recent goedgekeurd en treedt in werking op 1 april 2022.