Overslaan en naar de inhoud gaan

Landingsbanen in PC 124

landingsbanen

In afwachting van het resultaat van de sectorale onderhandelingen, heeft het PC 124 op 14 oktober een voorlopige cao landingsbanen vanaf 55 jaar afgesloten. Voor zover hij aan de voorwaarden voldoet kan een arbeider PC 124 momenteel instappen in een landingsbaan vanaf 55 jaar (1/5e vermindering of halftijds) en als compensatie voor de prestatievermindering een uitkering van de RVA ontvangen.

De geldigheidsduur van de cao is evenwel voorlopig beperkt tot 15 november 2021. Dit betekent dat de landingsbaan uiterlijk op 15 november een aanvang moet nemen om gedekt te zijn door de cao. Het sluiten van een definitieve cao voor de gehele periode 2021-2022 hangt af van het bereiken van een nieuw sectoraal akkoord.

De cao heeft intussen een registratienummer gekregen: 167819 (te vermelden op het aanvraagformulier).