Overslaan en naar de inhoud gaan

Koopkrachtverhogingen in december: hou al rekening met de deadlines

koopkracht

Zowel in het paritair comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) als in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) is een ontwerp van akkoord afgesloten voor de jaren 2021-2022. Onder voorbehoud dat deze ontwerpakkoorden nog moeten bekrachtigd worden en in de wetenschap dat zij nog moeten omgezet worden in juridische teksten (cao’s), vestigen we de aandacht op de krappe deadlines die in deze akkoorden bepaald zijn wat betreft de loonsverhogingen en andere koopkrachtverhogingen. Als werkgever wacht je best niet op de definitieve teksten om je daarop voor te bereiden.

Arbeiders PC 124

  • Loonsverhoging met 0,4% op 1 december 2021. Het nieuwe loonbarema zal zodra als mogelijk ter beschikking worden gesteld;
  • Toekenning van eenmalige premie van 130 euro onder de vorm van ecocheques op 15 december 2021: omdat de loonsverhoging met 0,4% niet retroactief kan doorgevoerd worden deze ecocheques uitzonderlijk en eenmalig toegekend. Indien de onderneming al het maximumbedrag van 250 euro aan ecocheques zou toekennen, moet een gelijkwaardig voordeel toegekend worden;
  • Toekenning van een coronapremie (onder de vorm van consumptiecheques), uiterlijk op 15 december 2021 bestaande uit een basispremie van 150 euro voor alle arbeiders en een supplementaire premie van 150 euro als de onderneming in 2020 geen verlies gemaakt heeft. De arbeider moet minstens 1 dag effectieve tewerkstelling tellen in het 2e kwartaal 2020 en moet nog in dienst zijn op het ogenblik van uitbetaling. Al betaalde coronapremies worden in rekening gebracht.

Bedienden PC 200

  • Loonsverhoging met 0,4% op 1 december 2021. Voor de omzetting in een gelijkwaardig voordeel moet de beslissing of akkoord met de syndicale delegatie gebeuren tegen uiterlijk 30 november 2021;
  • Toekenning uiterlijk op 31 december 2021 van een coronapremie (onder de vorm van consumptiecheques) voor zover de onderneming aan een dubbel criterium beantwoordt (winst in 2019 en 2020 + omzetstijging van minstens 5% in 2020 t.o.v. 2019). In functie van die omzetstijging bedraagt de premie 125 euro (omzet + 5%) of 250 euro (omzet + 10%). De premie wordt betaald aan de bedienden in dienst zijn op 30 november 2021, a rato van hun prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021. Al betaalde coronapremies worden in rekening gebracht. De werkgever moet over de toekenning van de coronapremie een schriftelijke communicatie richten aan de syndicale afvaardiging bedienden of, bij gebrek, aan de bedienden uiterlijk op 15 december 2021.