Overslaan en naar de inhoud gaan

Klant failliet: wat nu?

faillissement

In de nasleep van de covid-crisis is het niet ongewoon om geconfronteerd te worden met een klant die failliet gaat. Wat dient u te doen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de facturen nog niet zijn betaald?

Ten eerste moet je ervoor zorgen dat de cliënt effectief failliet is en weten wie de curator is. Deze informatie wordt gepubliceerd in de Belgische Staatsblad maar is ook terug te vinden in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen) en is eenvoudig te raadplegen met het ondernemingsnummer van de klant (zie website KBO). Tevens kan de afdeling faillissementen van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank in de regio waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd, u ook de informatie verstrekken.

Vervolgens is het raadzaam om geen extra kosten te maken en dus de werkzaamheden op te schorten.

Ten slotte wordt de curator DE referentiepersoon:

  • indien facturen van voor het faillissement verrichte werkzaamheden onbetaald zijn gebleven, dient een schuldvordering  bij de curator te worden ingediend.
  • indien de werkzaamheden in uitvoering zijn en de overenkomst voorziet niets, dan beslist de curator of de overeenkomst wordt beëindigd of wordt voortgezet. In dit geval zullen de werken die op beslissing van de curator na het failliisement worden verricht, bij voorrang worden betaald door de curator.