Overslaan en naar de inhoud gaan

Je opzegtermijnen in het arbeidsreglement aanpassen?

Man aan laptop, met documenten in de handen

De afgelopen dagen hebben we een aantal vragen ontvangen over een “nieuwigheid” die aan het arbeidsreglement moet worden toegevoegd.

Als onderdeel van de harmonisatie van het statuut van arbeiders en bedienden werden ook de opzegtermijnen bij ontslagname geharmoniseerd. Er waren overgangsregels vastgesteld voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren. Als, op basis van de oude regels, de opzegtermijn die bij ontslagname in acht moet worden genomen langer was dan de in de nieuwe wetgeving vastgestelde grens van 13 weken, dan bleef deze langere termijn van toepassing.