Overslaan en naar de inhoud gaan

Interministeriële werkgroep legt grote lijnen vaccinatiestrategie vast

Vaccinatie

Hier, les huit ministres de la Santé de notre pays se sont mis d'accord sur les grandes lignes de la campagne de vaccination massive qui débutera le 5 janvier prochain. Le plus important est qu'ils ont déterminé un ordre à suivre dans les différents « groupes cibles ».

De groep die het eerst een inenting krijgt (+/- 300.000 personen), wordt gevormd door de bewoners, werknemers én vrijwilligers van de woonzorgcentra voor bejaarden en van andere collectieve zorginstellingen (o.m. voor gehandicapten). In hun kielzog volgen de zorgprofessionals in de ziekenhuizen en in de eerste lijn (huisartsen, apothekers enz.).

In tweede instantie (Fase 1B, goed voor naar schatting 2 miljoen inwoners) komen de personen vanaf 65 jaar in aanmerking. Samen met de zogeheten hoogrisicopatiënten in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar. Het gaat om mensen met minstens twee zware aandoeningen zoals kanker, diabetes, cardiovasculaire en chronische long-, nier- en leverziektes maar eveneens met obesitas (BMI vanaf 30).

Ook personen in een “essentiële maatschappelijke of economische functie” zullen in deze Fase 1B een vaccin krijgen. Onder meer onderwijzend personeel en een aantal overheidsdiensten zoals politie worden hier genoemd. Maar de definitieve lijst moet nog worden vastgelegd.

In Fase 2B (na de zomervakantie) zouden dan eerst andere risicopatiënten en daarna de rest van de bevolking tussen 18 en 65 gevaccineerd kunnen worden. Al zal dat afhangen van het tempo waarin de bij vijf farmareuzen bestelde vaccins zullen kunnen worden geleverd. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is voorlopig nog geen prikje voorzien.