Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspectie stelt veel inbreuken vast op bijhouden register en controle Passenger Locator Forms van buitenlanders

Passenger Locator Forms

L'Inspection du Bien-être au Travail nous a signalé hier que beaucoup de Belges employant de la main-d’œuvre étrangère ne respectent pas l'obligation de maintenir un registre et de contrôler les Passenger Locator Forms. 

Aangezien de meesten hun PLF online hebben ingevuld, kun je de controle het best uitvoeren door hen -op het moment dat ze de werken aanvatten- te vragen om de QR-code te tonen op hun smartphone. Van de papieren versies kan eventueel een kopie worden gevraagd. Uit de controles die tussen 1 november en 8 januari jl. door TWW werden uitgevoerd, bleek er op dat vlak bij 49% van de gecontroleerde bedrijven iets niet in orde. Dat is dus zowat de helft!

Bij 43 % werden dan weer inbreuken vastgesteld op de specifieke regels bij coactiviteit (personeel van meerdere aannemers tegelijk actief op de werf) en bij 29% blijkt nog steeds te worden gezondigd tegen elementaire preventiemaatregelen in de strijd tegen COVID-19, zoals het 1,5 m afstand houden en op een correcte manier een mondmasker dragen wanneer die social distancing niet mogelijk is. Ander heikel punt blijven de sociale voorzieningen, zoals wastafels met stromend water, voldoende zeep en goed onderhouden toiletten.

We doen dan ook nog eens een oproep om de nodige aandacht te blijven schenken aan de in het sectorprotocol van 7 mei vastgelegde preventiemaatregelen. Niet alleen de beste manier om het coronavirus te bestrijden, maar ook om een derde golf én frustrerende boetes te vermijden.