Overslaan en naar de inhoud gaan

Indexering lonen arbeiders PC 124 op 1 januari 2022

lonen

Na de conventionele verhoging op 1 december 2021 (+0,4%), verhogen de lonen van de arbeiders PC 124 al opnieuw vanaf 1 januari 2022. Het gaat om de driemaandelijkse aanpassing van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, zoals bepaald in de sectorale cao. Door de hoge inflatie gaat het om een gevoelig verhoging (het barema wordt met 1,42% geïndexeerd). Ook de volgende indexeringen in de loop van 2022 beloven nog vrij hoog uit te vallen. De totale verhoging van de lonen van de arbeiders in de loop van 2022 ingevolge de aanpassing aan de indexevolutie wordt momenteel geraamd op 4,08%.

Op de website kan je het barema raadplegen met de nieuwe minimumlonen en de aanpassingen per looncategorie. Ook de andere aangepaste bedragen zoals deze voor kost en huisvesting worden vermeld.

Voor de bedienden (PC 200) is het wachten op het indexcijfer van december om het definitief percentage te kennen van de jaarlijkse indexering per 1 januari 2022. Op basis van de laatste gegevens wordt de verhoging geraamd op 3,51%.